Завршила је Правни факултет у Новом Саду. Након приправничког стажа и положеног правосудног испита, изабрана је за судију Основног суда у Новом Саду 2015. године. У новосадском Вишем суду је од 2020. године, поступа у првом степену грађанске материје.